Foredrag og kurs

 

Foredrag

 

Hva er å være i livet? Hva er å leve?

 

Annemor ønsker å inspirere oss slik at vi kan få større tillit til oss selv og våre medmennesker. Hvordan styrke vårt selvbilde og bli kjent med egne forventninger og fordommer? Hvordan lytter vi til vår indre stemme? Hvordan kan vi la oss fylle med kjærlighetens livskraft og mot? Hvordan åpner vi grinda inn til vårt innerste landskap? Med bakgrunn i egne erfaringer og levd liv belyser Annemor Magnum disse spørsmålene.

 

Som 14-åring, på 60-tallet, fikk hun eggstokkreft i en tabubelagt tid da kreft var ensbetydende med fortielse, smittsomhet og død. Dette har vært med på å prege de valg hun har tatt senere i livet. Annemor er evig optimist! Hun har en ubendig tro på at kjærligheten kan holde løse tråder sammen.

 

Hennes rolle som mor for seks barn, alle med sterke historier, født av andre mødre, et av dem psykisk og fysisk funksjonshemmet, er eksempel på hvordan hjertebånd kan knyttes gjennom kjærlighetens magiske krefter.